Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? (Lars Brandell 2006-03-26)

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? (Lars Brandell 2006-03-26)

En kommentar till diskussionen om gymnasielärarutbildningen behöver byggas ut eller ej. Utifrån en demografisk analys blir resultatet att antalet nybörjarplatser på gymnasielärarutbildningarna bör  minskas helst redan från hösten .2006