En förvirrad debatt om fel problem. En kommentar till sommarens debatt om högskoleplatserna (Lars Brandell 2005-08-30)

En förvirrad debatt om fel problem. En kommentar till sommarens debatt om högskoleplatserna (Lars Brandell 2005-08-30)

Debatten om man ska satsa på fler högskoleplatser eller om man ska öka ersättningen per plats har varit förvirrande. Beslutet om 3500 nya högskoleplatser kan mycket väl få som resultat att ersättningen per plats ökar.  Det allvarliga är att debatten tar bort uppmärksamheten från andra  och viktigare problem och utmaningar som det svenska högskolesystemet står inför.