Kategoriarkiv: Förkunskaper i matematik vid KTH

Förkunskaperna i matematik hos nybörjarna på civilingenjörsutbildningarna vid KTH

Sedan hösten 1997 ges ett matematikprov för nybörjarna på civilingenjörslinjerna på KTH. Det är varje år samma prov som används. Provet innehåller 14 enkla matematiska uppgifter. Knappt hälften (6 uppgifter) är definitioner och räkneuppgifter som kan sägas vara standard i grundskolans och gymnasieskolans kurser. Lösningen av övriga uppgifter bygger också på kunskaper från skolans matematikkurser, men kräver lite mer självständigt tänkande av provdeltagaren.

Proven görs anonymt, men till redovisningen kopplas ett missivblad där studenten ger uppgifter om kön, ålder, matematikbetyg från skolan m.m. Dessa uppgifter används sedan vid bearbetningen av provet.

Resultaten på testet har varierat över åren. Ett diagram  över utvecklingen kan laddas ner här.

De årliga  rapporterna kan laddas ner här