Demografiska utmaningar för högskolepolitiken (Lars Brandell 2005-11-19)

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken  (Lars Brandell 2005-11-19)

Under de närmaste fem – tio åren kommer förutsättningarna för den svenska högskolepolitiken att förändras. Inte minst gäller det de demografiska ramarna. Antalet personer med högskoleutbildning som går i pension kommer att öka kraftigt. Samtidigt kommer antalet ungdomar i högskoleåldern också att öka kraftigt.

Allt detta ändrar förutsättningarna för högskoleplaneringen. I denna rapport redovisas tre diagram som på olika sätt åskådliggör den nya demografiska situation som vi står inför. Utgångspunkten är den senaste tidens debatt om högskolebudgeten för år 2006.