Förbättrade förkunskaper i matematik vid KTH hösten 2015

På KTH:s civilingenjörsprogram ges för nybörjarna varje år sedan år 1997 ett förkunskapsprov i matematik.    Resultatet i år (2015) är det bästa sedan år 1999. Redan i förra årets prov kunde man konstatera att provresultatet var klart bättre än föregående år (2013). Den förbättringen har fortsatt. Se utvecklingen 1997 – 2015  i ett diagram.

Läs årets rapport här.