Lika-Olika En jämförande studie av högre utbildning och forskning i de nordiska länderna

Lika-Olika En jämförande studie av högre utbildning och forskning i de nordiska länderna (Lillemor Kim. Högskoleverket rapport 2002:40 R)

Hur går utvecklingen på högskoleområdet i de nordiska länderna Blir vi mer lika eller olika varandra? I vilka avseenden skiljer vi oss åt och vad har det för konsekvenser. Vad kan vi i Sverige lära av grannländerna? Det är frågor som denna rapport försöker besvara genom att granska utvecklingen i Sverige i jämförelse med i Danmark, Finland och Norge.