Förbättrade förkunskaper 2014 i matematik vid KTH. ( En följd av 2011 års gymnasieläroplan?)

Läs hela rapporten   här

Resultatet av 2014 års förkunskapsprov i matematik vid KTH är nu klart. Provet har getts till alla nybörjare på civilingenjörsprogrammen sedan år 1997. Det är varje år samma prov som används. Årets resultat är bättre än föregående år och det bästa sedan år 2000, men fortfarande betydligt sämre än åren före sekelskiftet.

Nytt för i år är att cirka en tredjedel av nybörjarna kommer från den nya gymnasieskola som infördes år 2011. Det är i princip de som fyller 19 år under 2014. Resultatet för 2014 års 19-åringar är klart bättre än för 2013 års 19-åringar (som läst i den tidigare gymnasieskolan). Förbättringen har framförallt skett för de kvinnliga nybörjarna. För de manliga 19-åriga deltagarna har förbättringarna skett för de ”svårare” problemkategorierna. För kvinnorna däremot är resultaten för 2014 års nybörjare genomgående bättre än för föregående års nybörjare.

Även för övriga nybörjare (de som inte är 19 år) är resultatet 2014 bättre än föregående år. Men här är ökningen mindre

Det förbättrade resultatet för 19-åringar kan vara en effekt av de nya kursplanerna i 2011 års gymnasieskola. Men det kan också finnas andra förklaringar. Antagningsreglerna har ändrat. De kan ha gjort det ”svårare” för just årets 19-åringar att komma in på civilingenjörsutbildningarna. Den framtida utvecklingen får visa om förbättringen blir bestående.