Dimensionering av högskoleutbildning – problem och möjligheter. (Lars Brandell: 2004-11-10)

Dimensionering av högskoleutbildning – problem och möjligheter. (Lars Brandell: 2004-11-10)

Genom åren har man gjort flera försök att anpassa antalet platser på olika högskoleutbildningar efter ”arbetsmarknadens behov”. Resultaten har dock inte varit speciellt lyckade. Rapporten, som baseras på ett seminarium i september 2004 på Högskoleverket, inleds med en historik över hur man under olika perioder sett på dimensioneringsbesluten. Rapporten innehåller vidare en diskussion av de krav som måste ställas på arbetsmarknadsanalyser för att de skall kunna användas som underlag för dimensioneringsbeslut. Det visar sig att det ofta är svårt att ta fram säkra data som är tillräckligt långsiktiga. Slutligen innehåller rapporten  en lista över data som kan användas som underlag beslut om dimensionering av dagens  högskoleutbildningar