Hur alarmerande är de minskande ungdomskullarna? (Lars Brandell jan 2012)

Hur alarmerande är de minskande ålderskullarna?(Lars Brandell jan 2012)
Antalet 20-åringar kommer att minska kraftigt de kommande åren. Detta har av vissa tolkats så att antalet studenter i den svenska högskolan kan komma att minska med upp till 25 procent de kommande sex åren. I denna analys visas att det inte stämmer.  Det visar sig att de närmaste fem åren kommer istället studenttrycket på högskolan att öka (allt annat lika). (ladda ner rapporten).