Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen (Lars Brandell 2006-09-08)

Nygamla försök till reformer av högskoleantagningen (Lars Brandell 2006-09-08)

I juni preciserade regeringen de nya reglerna för antagning till högskolan. Vissa regler kommer att införas nästa år, men de viktigaste förändringarna träder ikraft år 2010. De ska bl.a. motverka att gymnasister går ett extra år i komvux efter att de slutat i gymnasiet för att höja sina betyg. De nya reglerna är komplicerade. Ett huvudresultat i analysen är att de nya reglerna sannolikt inte kommer att lösa de problem som antagningen ställs inför. Istället är risken stor att mönstret från 1977 kommer att upprepas med successiva ändringar av reglerna allteftersom man upptäcker oväntade och oönskade utfall av reglerna. Analysen innehåller också en diskussion av några fundamentala fel i dagens utformning av betygsantagningen till högskolan.