Om 50 – procentmålet. Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell 2005-12-18)

Om 50 – procentmålet. Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell 2005-12-18)

Denna rapport handlar om målet att på sikt skall 50 procent av varje årsklass ha börjat högskolestudier vid 25 års ålder. Trots att det var ganska länge sedan som man första gången formulerade målet är det fortfarande en bit kvar innan det nås. Rapporten innehåller både en analys av den hittillsvarande utvecklingen och en diskussion av möjligheterna inför framtiden.. Ett viktigt resultat är att den nu beslutade utbyggnaden på 17 000 platser inte räcker långt för att mera permanent nå 50-procentmålet

Antalet unga studenter i Sverige och i andra länder.

Antalet unga studenter i Sverige och i andra länder. En kvantitativ jämförelse (Lars Brandell 2005-12-18)

I anslutning till de senaste månadernas debatt om det lämpliga i att nu öka antalet platser i högskolan får man ibland ett intryck att debattörerna (på båda sidor) utgår från att Sverige redan nu ligger i täten när det gäller antalet platser vid universitet och högskolor. Så är det inte riktigt. I denna rapport ges fyra diagram (baserade på OECD-data) som jämför antalet unga studenter i Sverige med situationen både i övriga nordiska länder och i ett urval  OECD-länder med  liknande förutsättningar som Sverige.