Förkunskaperna i matematik hos nybörjarna på KTH:s civilingenjörsprogram 1997 – 2010 (Lars Brandell dec 2010)

Förkunskaperna i matematik hos nybörjarna på
KTH:s civilingenjörsprogram 1997 – 2010
(Lars Brandell dec 2010)

Förkunskaperna i matematik försämrades under perioden 1997 – 2010. hos nybörjarna på KTH:s civilingenjörsprogram. I denna rapport diskuteras (baserat på  det årliga förkunskapsprovet) om detta kan ha ett samband med de nya läroplaner som infördes hösten 1994 i grundskolan och gymnasieskolan.

Ladda ner rapporten här.