Räcker kunskaperna i matematik?

Räcker kunskaperna i matematik?  En rapport av Högskoleverkets bedömningsgrupp för studenternas förkunskaper i matematik. (Högskoleverket 1999).

Högskoleverket fick i mars 1998 ett uppdrag att utreda och analysera de krav som ställs inför högskolestudier i matematik. Arbetet gjordes av en bedömningsgrupp bestående av lärare från gymnasieskolan och högskola. ordförande var professor Torbjörn Hedberg. Som gruppens sekreterare tjänstgjorde Lars Brandell.

Bedömningsgruppen konstaterade att behovet av kunskaper i matematik kan väntas öka i framtiden. Det gäller alla medborgare och inte enbart de som skall ägna sig åt studier i naturvetenskap och teknik. I rapporten föreslogs en rad åtgärder som tillsammans skulle kunna förbättra resultatet av matematikundervisningen.  Det var åtgärder som krävde engagemang från många berörda nivåer. Det gällde matematiklärare i skola och högskola; det gällde elever och studenter, men också skolledningar och skolhuvudmän, högskoleinstitutioner och högskoleledningar. Det gällde inte minst de centrala myndigheterna liksom regering och riksdag. Möjligheten till framgång för ett förändringsprogram berodde bl.a. på om dessa aktörer kunde fås att dra åt samma håll. Ladda ner hela rapporten.(pdf)