Hur många utbildningsplatser behövs på de svenska läkarutbildningarna? (Lars Brandell 2003-02-14)

 Hur många utbildningsplatser behövs på de svenska läkarutbildningarna? (Lars Brandell 2003-02-14)

För vissa utbildningar är det speciellt viktigt att det finns tillräcligt många utbildningsplatser. Det är de utbildningar som leder fram till yrken med legitimationskrav.  Inom flera yrkesområden kommer pensionstalen i framtiden att vara mycket högre än idag. Detta gäller bland annat för läkarkåren. Dagens läkarutbildning är därför för liten om vi i framtiden vill kunna bevara kvaliteten på dagens vård.   Se också en tidningsartikel från våren 2003 (öppna).