Högskolans ungdomsutbildning Dagens omfattning och framtidens utmaningar (Lars Brandell 2005 -05-29)

Högskolans ungdomsutbildning  Dagens omfattning och framtidens utmaningar (Lars Brandell 2005 -05-29)

Denna rapport behandlar de yngre studenterna (upp till 30 år) i grundutbildningen i ett kvantitativt perspektiv. Huvudresultatet är att man inte kan slå sig till ro med resultaten av de senaste femton årens expansion av den högre utbildningen i Sverige. Det behövs förstärkningar och förändringar av grundutbildningen vid universitet och högskolor. Denna utveckling bör börja redan nu

Bygg vidare på Mälardalens högskolas egen profil! av Lillemor Kim, (2005-05-16)

Bygg vidare på Mälardalens högskolas egen profil!
av Lillemor Kim, f d rektor för Mälardalens högskola (2005-05-16)
Har man varit djupt engagerad i Mälardalens högskolas (MdH:s) tillkomst och utveckling är det svårt att inte beröras av den pågående diskussionen om fusion med Örebro universitet (ÖU). Oavsett om jag blickar framåt eller tillbaka hittar jag inga bärande argument för en sådan fusion, i alla fall inte från MdH:s
synpunkt. På nästan varje punkt finns starka motargument.

Ladda ner hela artikeln här