Högskolornas och universitetens nya kvalitetssystem i ett nordiskt perspektiv (Lars Brandell och Lillemor Kim 2010-08-06)

Högskolornas och universitetens nya kvalitetssystem i ett nordiskt perspektiv (Lars Brandell och Lillemor Kim 2010-08-06)

Rapporten inleds med en beskrivning av slutet på dramat om kvalitetsgranskningen på högskoleområdet. (se rapporten ”Spelet om kvalitetsgranskningen….”) Huvudinnehållet är en beskrivning av kvalitetsäkrinssystemen i våra nordiska grannländer och några slutsatser som man av den kan dra om den nya svenska systemet. (Ladda ner rapporten)