En förvirrad debatt om fel problem. En kommentar till sommarens debatt om högskoleplatserna (Lars Brandell 2005-08-30)

En förvirrad debatt om fel problem. En kommentar till sommarens debatt om högskoleplatserna (Lars Brandell 2005-08-30)

Debatten om man ska satsa på fler högskoleplatser eller om man ska öka ersättningen per plats har varit förvirrande. Beslutet om 3500 nya högskoleplatser kan mycket väl få som resultat att ersättningen per plats ökar.  Det allvarliga är att debatten tar bort uppmärksamheten från andra  och viktigare problem och utmaningar som det svenska högskolesystemet står inför.

De generella arbetslivserfarenheternas uppgång och fall (Lars Brandell 2005-08-04)

De generella arbetslivserfarenheternas uppgång och fall (Lars Brandell 2005-08-04)

Enligt regeringens proposition skall från hösten 2007 generella arbetslivserfarenheter inte längre användas vid högskolantagningen. Därmed avslutas en 30-årig period med meritpoäng för generella arbetslivserfarenheter. Det kan vara motiverat att påminna om de olika turerna i hanteringen av arbetslivsmeriterna.