Att dimensionera lärarutbildningen efter behovet av lärare – ett svårare problem än man skulle kunna tro. (Lars Brandell, PM 1998-11-05 Högskoleverket).

Att dimensionera lärarutbildningen efter behovet av lärare ett svårare problem än man skulle kunna tro. (Lars Brandell, PM 1998-11-05 Högskoleverket).

Även i de fall det finns underlag för att anpassa utbildningens dimensionering efter den framtida arbetsmarknaden kan man få problem. Variationerna från år till år kan vara så stora att  högskolorna inte rimligen med bibehållen kvalitet kan följa med i sin dimensionering. Detta illustreras av ett exempel hämtad från lärarutbildningen