Kvalitet kontra kvantitet. Högskoledebatten 2005 – 2006

Kvalitet kontra kvantitet. Högskoledebatten 2005 – 2006 (Lillemor Kim SISTER Arbetsrapport 2006:45))

Vad handlar den aktuella pressdebatten om universitet och högskolor om? Vilka deltar och var förs debatten? Rapporten redovisar läget 2005 – 2006, och jämför med tidigare studier samt diskuterar mot denna bakgrund vart utvecklingen är på väg. Analysen bygger på en genomgång av mer än 400 artiklar från svenska tidningar och tidskrifter. (En förteckning över artiklarna finns här.)