Antalet nybörjarplatser i högskolan med inriktning mot medicin och vård måste ökas kraftigt

 

 

Antalet nybörjarplatser i högskolan med inriktning mot medicin och vård måste ökas kraftigt (Lars Brandell 2006-03-28)

Rapporten handlar om den framtida dimensioneringen av sammanlagt nio utbildningar med inriktning mot vård och medicin. Just nu är det balans mellan examinationen och branschens nyrekryteringsbehov. Men redan om några år kommer rekryteringsbehovet att kraftigt överstiga den väntade examinationen om vi inte ökar platserna på utbildningarna.  Därför behövs fler nybörjarplatser på i stort sett alla vårdinriktade högskoleutbildningar. Utbyggnaden bör ske snabbt, (helst innevarande år) och måste vara kraftig. För flera utbildningar bör man öka nybörjarplatserna med 50 procent eller mer. Utgångspunkten för rapporten är data hämtade från Högskoleverkets rapport 2006:6 om högskoleutbildningarnas dimensionering.

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? (Lars Brandell 2006-03-26)

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? (Lars Brandell 2006-03-26)

En kommentar till diskussionen om gymnasielärarutbildningen behöver byggas ut eller ej. Utifrån en demografisk analys blir resultatet att antalet nybörjarplatser på gymnasielärarutbildningarna bör  minskas helst redan från hösten .2006