De generella arbetslivserfarenheternas uppgång och fall (Lars Brandell 2005-08-04)

De generella arbetslivserfarenheternas uppgång och fall (Lars Brandell 2005-08-04)

Enligt regeringens proposition skall från hösten 2007 generella arbetslivserfarenheter inte längre användas vid högskolantagningen. Därmed avslutas en 30-årig period med meritpoäng för generella arbetslivserfarenheter. Det kan vara motiverat att påminna om de olika turerna i hanteringen av arbetslivsmeriterna.

Lämna ett svar