Forskning om lärande i högre utbildning – en översikt

Forskning om lärande i högre utbildning – en översikt (Lillemor Kim och Ewa Olstedt, Vetenskapsrådet Rapport 14, 2003)

I rapporten, som är utförd på Vetenskapsrådets uppdrag, redovisas hur de undervisningsnära och didaktiska frågorna behandlats i svensk forskning om högre utbildning under perioden 1990 – 2002. Rapporten ger en historisk tillbakablick och redovisar resultatet av en kartläggning av framlagda avhandlingar och beviljade forskningsanslag inom området undervisning och lärande i högre utbildning.