Antalet unga studenter i Sverige och i andra länder.

Antalet unga studenter i Sverige och i andra länder. En kvantitativ jämförelse (Lars Brandell 2005-12-18)

I anslutning till de senaste månadernas debatt om det lämpliga i att nu öka antalet platser i högskolan får man ibland ett intryck att debattörerna (på båda sidor) utgår från att Sverige redan nu ligger i täten när det gäller antalet platser vid universitet och högskolor. Så är det inte riktigt. I denna rapport ges fyra diagram (baserade på OECD-data) som jämför antalet unga studenter i Sverige med situationen både i övriga nordiska länder och i ett urval  OECD-länder med  liknande förutsättningar som Sverige.