Högskolans ungdomsutbildning Dagens omfattning och framtidens utmaningar (Lars Brandell 2005 -05-29)

Högskolans ungdomsutbildning  Dagens omfattning och framtidens utmaningar (Lars Brandell 2005 -05-29)

Denna rapport behandlar de yngre studenterna (upp till 30 år) i grundutbildningen i ett kvantitativt perspektiv. Huvudresultatet är att man inte kan slå sig till ro med resultaten av de senaste femton årens expansion av den högre utbildningen i Sverige. Det behövs förstärkningar och förändringar av grundutbildningen vid universitet och högskolor. Denna utveckling bör börja redan nu