Kategoriarkiv: Hur många högskoleplatser behövs det – och på vilka utbildningar?

Hur många utbildningsplatser behövs på de svenska läkarutbildningarna? (Lars Brandell 2003-02-14)

 Hur många utbildningsplatser behövs på de svenska läkarutbildningarna? (Lars Brandell 2003-02-14)

För vissa utbildningar är det speciellt viktigt att det finns tillräcligt många utbildningsplatser. Det är de utbildningar som leder fram till yrken med legitimationskrav.  Inom flera yrkesområden kommer pensionstalen i framtiden att vara mycket högre än idag. Detta gäller bland annat för läkarkåren. Dagens läkarutbildning är därför för liten om vi i framtiden vill kunna bevara kvaliteten på dagens vård.   Se också en tidningsartikel från våren 2003 (öppna).

Att dimensionera lärarutbildningen efter behovet av lärare – ett svårare problem än man skulle kunna tro. (Lars Brandell, PM 1998-11-05 Högskoleverket).

Att dimensionera lärarutbildningen efter behovet av lärare ett svårare problem än man skulle kunna tro. (Lars Brandell, PM 1998-11-05 Högskoleverket).

Även i de fall det finns underlag för att anpassa utbildningens dimensionering efter den framtida arbetsmarknaden kan man få problem. Variationerna från år till år kan vara så stora att  högskolorna inte rimligen med bibehållen kvalitet kan följa med i sin dimensionering. Detta illustreras av ett exempel hämtad från lärarutbildningen