Utbildningsvetenskapliga kommittén – en ny aktör i forskningslandskapet

Utbildningsvetenskapliga kommittén – en ny aktör i forskningslandskapet (Lillemor Kim och Ewa Olstedt. SISTER Arbetsrapport 2005.33)

Rapporten redovisar en kartläggning av de tre första årens ansökningar till utbildningsvetenskapliga kommittén och beskriver hur tillkomsten av det nya forskningsrådet påverkat sökandemönstret samt hur ett nytt vetenskapsområde som utbildningsvetenskap gradvis formas i samspel mellan presumtiva forskare inom området.